Advies voor het automatiseren van jullie magazijn?

Spreek een adviseur

Drie valkuilen bij het automatiseren van uw magazijn

Er is geen ontkomen aan volgens de vakpers, sprekers op logistieke congressen en zelfs volgens vele logistieke managers: gij zult uw magazijn automatiseren. De voordelen zijn overduidelijk: kortere doorlooptijden, minder fouten, betere ruimtebenutting, meer efficiency en uiteindelijk ook vele tevreden klanten.

Spiralconveyor

Redenen voor automatisering

Over het algemeen wordt de overweging om te automatiseren ingegeven door een aantal pijnpunten (drukte en onoverzichtelijkheid op de werkvloer, fouten, klachten van personeel) of juist vanwege een strategische keuze (nieuwe markten, sneller willen leveren, meer klanttevredenheid). De volgende fase is cruciaal voor de slagingskans van een project. Er zal zeer kritisch naar alle processen moeten worden gekeken, alternatieven worden overwogen en alle voor- en nadelen tegen elkaar worden gezet.

Wie dus mogelijk gaat investeren, zal er alles aan doen om de implementatie zo succesvol mogelijk te laten zijn. Toch gaat het in de praktijk nog geregeld mis, waardoor de kostbare systemen niet doen wat ze hebben beloofd.

De drie valkuilen die men moet vermijden bij een automatiserings- of mechaniseringsproject.

1. Onvoldoende tijd nemen voor de financiële calculatie
Behalve vanuit een logistiek oogpunt, moet een dergelijk project vooral vanuit elk financiële perspectief worden bekeken. Dat beperkt zich zeker niet alleen tot de investeringskosten. Er moet ook naar de operationele kosten worden gekeken zodat er een echt totaalplaatje ontstaat.

De juiste leverancier zal de klant altijd wijzen op zowel voor- als nadelen van systemen evenals alle financiële gevolgen. Alleen dan kan er een afgewogen beslissing worden genomen en dan is het uitgangspunt de mate waarin de logistieke doelstelling wordt behaald . Neem hier dus uitgebreid de tijd voor.

2. Het nieuwe systeem is onvoldoende ‘verkocht’ aan de interne organisatie
Natuurlijk worden alle calculaties vervolgens met de directie doorgenomen. En worden de magazijnmedewerkers goed geïnformeerd en betrokken, want hun banen zullen een verandering ondergaan.

Maar vergeet niet dat een nieuw geautomatiseerd magazijn een impact heeft op de hele organisatie. Inkoop, marketing, productie; zij spelen allemaal een rol in het proces van goederenontvangst en – uitgifte. Zorg voor een goede informatie uitwisseling of betrek deze afdelingen bij het samenstellen van het projectteam.

De laatste valkuil ligt niet in de voorbereiding, maar is een aanname.

3. Het automatische systeem is vaak te star
Sommige bedrijven krijgen bij de woorden automatisering of mechanisering visioenen van starre hoogbouwmagazijnen met kranen die tien of vijftien jaar lang dag in dag uit hetzelfde kunstje doen. Maar wie kan zover vooruit kijken? Wie durft te voorspellen hoe zijn vraag en zijn orderpatroon er over vijf jaar uitziet?

Het idee dat automatische magazijnsystemen per definitie starre systemen zijn en moeilijk schaalbaar, klopt allang niet meer. De markt kent steeds meer flexibele vormen van automatisering. Denk aan zonepicksystemen met slimme conveyors in combinatie met conventionele legbordstellingen die het mogelijk maken om grote winsten in het orderpickproces te halen. Om van de ergonomische voordelen nog maar te zwijgen. Of denk aan shuttlesystemen waarbij het aantal shuttles kan meegroeien met de vraag uit de markt.

We gaan weer even terug naar het begin van dit blog. Het gaat om een goede analyse van het magazijn. Nu en in de toekomst. Sommige processen kunnen goed gestandaardiseerd worden en kunnen dus met automatisering grote winsten boeken. Maar bulkopslag blijft bulkopslag en daar kan bijvoorbeeld de goede, oude inrijstelling volstaan.

Het automatiseren van een magazijn vraagt om het nodige rekenwerk en voorbereiding, maar kan daarna ook werkelijk grote voordelen opleveren.